Venue: Gyldenpris Kunsthall
Exhibition title: Heimkomst
Date: 01.10 - 15.09.2021
I utstillingen Heimkomst ved Gyldenpris Kunsthall samles alle medlemmene i Gruppe 11 til sitt tiårsjubileum, og for å markere denne dagen ville vi vende tilbake til Bergen med en utstilling som i form og tanke er lik den utstillingen som startet alt: Fluktforsøk ved Knipsu i 2011. Men selv om form og tanke er lik – der hvert individuelle medlem stiller ut sine egne prosjekter uten noen form for kuratoriell ide, styring eller overordnet tanke – så er innhold og uttrykk forandret. I Heimkomst vil gruppens medlemmer etter 10 år med individuelle kunstneriske virker og felles prosjekter nok en gang samles som om tiden har stått stille, men der både uttrykk, innhold, og ikke minst liv levd, vil vise til forandringer og utviklinger i hvert enkelt kunstnerskap, og i gruppen som en helhet.
Gruppe 11 ble opprettet i 2011 der de sammen utgjorde et fulltallig årskull ved avdelingen for fotografi ved Kunsthøgskolen i Bergen. Med et ønske om å fortsette å jobbe sammen ble gruppen opprettet og fungerte som en plattform for å produsere kunst og diskutere egne og andres ideer. Gruppe 11 ble dannet som et kunstnerkollektiv, i sporet av tidligere kunstnergrupper, uten et uttalt manifest, noe samlet idégrunnlag, politisk ståsted eller geografisk tilhørighet. Kun en samhørighet ved at de har fulgt hverandres kunstnerskap fra start av og deres felles utdanningsbakgrunn.
Gruppe 11 består av Hedvig Biong (1985), Elias Björn (1979), Eivind Egeland (1981), Audar Kantun (1985), Carl-Oskar Linné (1983), Marius Moldvær (1985), Arne Pedersen (1983-2020), Marthe Elise Stramrud (1984) og Ellen Henriette Suhrke (1984).
"Meg bekjent har det ikke vært kunstnergrupper i norsk kunstliv som det gir mening å sammenligne Gruppe 11 med. Selv om inspirasjonen til navnet kom av den kjente bergenske kunstgruppen Gruppe 66, så står de i sterk kontrast til de ettersom det ved opprettelsen ikke forelå noe manifest eller politiske idéer. Snarere har det vært kollektivet og samarbeidet i seg selv, og idéen om hva dette innebærer og kan romme, som har motivert kunstnerne.»
Gard Frantzsen, utdrag fra jubileumsteksten til Gruppe 11
Back to Top